Bizim testimiz tam dəqiqliklə sizin paytaxtda doğulduğunuzu, təzəlikcə gəldiyinizi və ya Küləklər şəhərində heç olmadığınızı müəyyən edəcək.

Bakı metropolitenin tikilişi hələ 1932-ci ildə başladı. 1951-ci ildə texniki layihə təsdiqləndi və həmin zamandan tikinti işləri başladı. İki il sonra tikintini dayandırdılar və yalnız 1960-cı ildə iş bərpa edildi. Nəhayət ki, 1967-ci il 6 noyabrda 5 yeraltı stansiya açıldı. Bu gün Bakı metrosu – 25 stansiya və ümumi uzunluğu təxminən 37 km olan 3 xəttdən ibarətdir. Gün ərzində isə yeraltına 50 min nəfər enir.

METRONUN HANSI STANSİYASINDA NİZAMİNİN EYNİADLI ƏSƏRİNDƏN PARÇA SƏSLƏNİR?
 • HƏZİ ASLANOV
 • QARA QARAYEV
 • NİZAMİ
 • MEMAR ƏCƏMİ
BAKMİL STANSİYASININ TAM ANLAMI NECƏDİR?
 • BAKU-MİLAN
 • BAKI MİLYONERLƏRİ
 • BAKI-MİL-MUĞAN
 • BAKI-MİLAY
BU STANSİYADA BİR DƏNƏ DƏ OLSUN SÜTUN YOXDUR:
 • DƏRNƏGÜL
 • AZADLIQ
 • ULDUZ
 • ƏHMƏDLİ
NƏRİMAN NƏRİMANOVUN FƏALİYYƏT GÖSTƏRDİYİ HANSI SAHƏLƏR HƏMİN STANSİYANIN FRESKLƏRİNDƏ GÖSTƏRİLİB?
 • HÜQUQŞÜNAS, İNQİLABÇI
 • MÜHƏNDİS, KİMYAÇI
 • HƏKİM, DRAMATURQ
 • MÜƏLLİM, MUSİQİÇİ
GƏNCLİK METROSUNUN İŞ ADI NƏ İDİ?
 • AVRORA
 • İNQİLAB
 • MİKRORAYON
 • İDMAN

İlk neft bumu tarixi 1872-ci ildə Sabunçu kəndi yaxınlığındakı neft fəvvarəsi ilə başlandı. Məhz qara qızıl Bakını sənət adamlarının və milyonerlərin şəhərinə çevirdi. Şəxsi malikanələr, villalar, saraylar və Avropanın ən yaxşı memarları – əgər Peterburq italyanlar və fransızlar tərəfindən tikilmişdisə, Bakıya Avropa parıltısını verdikləri üçün alman və polşalılara təşəkkür etmək lazımdır.

BAKIDA İLK AVTOMOBİL NEFT MAQNATLARINDAN KİMƏ MƏXSUS İDİ?
 • HACI ZEYNALABDİN TAĞIYEVƏ
 • İSA BƏY HACINSKİYƏ
 • MURTUZA MUXTAROVA
 • MUSA NAĞIYEVƏ
BAKI OPERA VƏ BALET TEATRI MEMAR NİKOLAY BAYEV TƏRƏFİNDƏN MAYILOV QARDAŞLARININ VƏSAİTİ HESABINA TİKİLİB. ONUN TİKİNTİSİNƏ NƏ QƏDƏR VAXT SƏRF OLUNDU?
 • 1 İL
 • 5 İL
 • 7 İL
 • 3 İL
HANSI BİNA NEFT BARONU TƏRƏFİNDƏN OĞLUNUN ŞƏRƏFİNƏ TİKİLİB?
 • VİLLA PETROLEA
 • DUBROVSKİY SARAYI
 • RAMAZANOVLAR EVİ
 • İSMAYİLİYYƏ
SƏADƏT SARAYI (İNDİ – NİKAH EVİ) MİLYONER MURTUZA MUXTAROV TƏRƏFİNDƏN ÖZ HƏYAT YOLDAŞI ÜÇÜN TİKİLMİŞDİR. O, HANSI MƏŞHUR İTALYAN SARAYINDAN İLHAMLANARAQ TİKİLİB?
 • PALAZZO DE LOCE
 • PİAZZA DEL DUOMO
 • PALAZZO VEKKO
 • KASTELLO SFORZESKO
HANSI BİNA MONTE-KARLODA KAZİNO BİNASINDAN İLHAMLANIB?
 • KUKLA TEATRI
 • FİLARMONİYA
 • RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI NAZİRLİYİ
 • TƏZƏBƏY HAMAMI

Monumental binalar, qırmızı qalstuklar, nişanlar və pioner salyutu… Sovet Bakısı haqqında biz nənələrimizin hekayələrindən, ağ-qara şəkillərdən və Qayday filmlərindən öyrənmişik. Həmin vaxtlarda rayonlar, iş qəsəbələri, parklar, heykəllər, mədəniyyət sarayları tikilirdi.

BAKI TEZ-TEZ SOVET KİNEMATOQRAFLARINI ÖZÜNƏ ÇƏKİRDİ. 1960-CI İLDƏ "AMFİBİYA ADAM" FİLMİNİN ÇƏKİLİŞLƏRİ ZAMANI ONU HANSI ŞƏHƏRƏ ÇEVİRMİŞDİLƏR?
 • BUENOS-AYRES
 • RİO-DE-JANEYRO
 • HAVANA
 • KARAKAS
BU MUZEYİN AÇILIŞI BÖYÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİNƏ GÖRƏ TƏXİRƏ SALINDI:
 • NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA ƏDƏBİYYAT MUZEYİ
 • NƏRİMAN NƏRİMANOVUN EV MUZEYİ
 • AZƏRBAYCAN XALÇA MUZEYİ
 • ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA MUZEYİ
BU BİNA HƏLƏ 1981-Cİ İLDƏ TİKİLMİŞDİ, ANCAQ YALNIZ 1994-CÜ İLİN SENTYABRINDA TƏSDİQLƏNDİ – BURADA "ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ" İMZALANDI:
 • SƏADƏT SARAYI
 • MUZEY MƏRKƏZİ
 • SU İDMANI SARAYI
 • GÜLÜSTAN SARAYI
BAKI TELEQÜLLƏSİ DÜNYANIN ƏN YÜKSƏK TELEQÜLLƏLƏRİ SİYAHISINDADIR. O NEÇƏNCİ YERDƏDİR?
 • 15 YER
 • 21 YER
 • 37 YER
 • 39 YER
1960-CI İLDƏ BAKININ ƏN GENİŞ YAMACINDA PARK TİKİLDİ VƏ FUNİKULYOR QURULDU – PARLAQ SARI-QIRMIZI VAQONLARI XARKOVDA XÜSUSİ SİFARİŞLI HAZIRLAMIŞDILAR. FUNİKULYOR YOLUNUN UZUNLUĞU NƏ QƏDƏRDİR?
 • 320 METR
 • 513 METR
 • 455 METR
 • 320 METR